فرهاد طالبی

درباره من

دکتر فرهاد طالبی
image

استادیار گروه آموزشی حرارت ، سیالات و تبدیل انرژی @ دانشکده مهندسی مکانیک

فرهاد طالبي متولد 1338 مشهد     ليسانس      : مهندسي مكانيك - حرارت و سيالات                                                                                      1364  دانشگاه صنعتي اصفهان فوق ليسانس : تبديل انرژي   ( طراحي و ساخت دستگاه تست انتقال حرارت در تقطير و برفك)                                    1367  دانشگاه صنعتي اصفهان دكتري         : تبديل انرژي   ( مدلسازي جريان و انتقال حرارت سيال ويسكوالاستيك در مجراي م...

محقق گوگل

(1403/2/26)

استنادات

1692

h-index

17

i10-index

22

مؤلفین همکار

20

اسکوپوس

(1403/2/29)

استنادات

1201

مقالات

26

h-index

14

مؤلفین همکار

25

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1376

دکتری

صنعتی اصفهان

1367

کارشناسی ارشد

صنعتی اصفهان

1364

کارشناسی

صنعتی اصفهان

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/02/26
Numerical study of forced convection flow and heat transfer of a nanofluid flowing inside a straight circular pipe filled with a saturated porous medium
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2016)
9012168001, ^فرهاد طالبی, طاهر ارمغانی, Ion Pop*
بررسی پدیده کاهش نیروی پسا در یک جریان مغشوش سیال ویسکوالاستیک به روش شبیه¬سازی عددی مستقیم DNS
مکانیک سازه ها و شاره ها(2017)
8811166003, ^فرهاد طالبی*, کیومرث مظاهری بادی
numerical analysis of conjugate natural and mixed convection heat transfer of nanofluids in a square cavity using the two-phase method
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY(2017)
فاروق گروسی*, ^فرهاد طالبی
numerical simulation of conjugate conduction and natural convection heat transfer of nanofluid inside a square enclosure containing a conductive partition and several disconnected conductive solid blocks using the Buongiorno\\\'s two-phase model
POWDER TECHNOLOGY(2017)
فاروق گروسی*, ^فرهاد طالبی
بررسی اثرات تغییر قطر لوله خروجی آئروسیکلون برعملکرد آن در جریان دو فازی گاز و قطره
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2018)
9211168004, ^روح الله رفعی*, ^فرهاد طالبی
Investigating the vibrational behaviour of a rotating two-blade propeller by using a self-tracking method
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF ME CHANICAL ENGINEERING SCIENCE(2018)
^محمدرضا آشوری*, ^فرهاد طالبی, 9011164004, مراد کریم پور
A COMPUTATIONAL STUDY ABOUT THE EFFECT OF TURBINES PITCHED BLADE ATTACK ANGLE ON THE POWER CONSUMPTION OF A STIRRED TANK
International Journal of Engineering Transactions A: Basics(2018)
^محمدرضا آشوری*, ^فرهاد طالبی, 9011164004
An Investigation into Different Power Consumption Parameters of Rushton Turbines: A Computational Survey
TRANSACTIONS OF FAMENA(2018)
^محمدرضا آشوری*, ^فرهاد طالبی, 9011164004, مراد کریم پور
ENTROPY GENERATION DUE TO NATURAL CONVECTION COOLING OF A HORIZONTAL HEAT SOURCE MOUNTED INSIDE A SQUARE CAVITY FILLED WITH NANOFLUID
HEAT TRANSFER RESEARCH(2012)
^فرهاد طالبی
Effects of Nanoparticle Volume Fraction in Hydrodynamic and Thermal Characteristics of Forced Plane Jet
THERMAL SCIENCE(2012)
طاهر ارمغانی, محمد جواد مغربی, ^فرهاد طالبی
Improvement of drag reduction prediction in viscoelastic pipe flows using proper low-Reynolds k-ε turbulence models
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS(2019)
8811166003, ^فرهاد طالبی*, کیومرث مظاهری بادی
A turbulent duct flow investigation of drag-reducing viscoelastic FENE-P fluids based on different low-Reynolds-number models
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS(2019)
8811166003, ^فرهاد طالبی*, کیومرث مظاهری
CFD modeling of industrial cold box with plate-fin heat exchanger: Focusing on phase change phenomenon
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER(2020)
9218317003, ^فرهاد طالبی*, سید حسین حسینی
MHD natural convection and entropy generation in a trapezoidal enclosure using Cu-Water nanofluid
COMPUTERS & FLUIDS(2013)
امیر هوشنگ محمودی, , مینا شاهی, ^فرهاد طالبی
Influence of fluid distributors on the performance of the industrial cold box with a plate-fin heat exchanger: A numerical study
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF ME CHANICAL ENGINEERING SCIENCE(2021)
9218317003, ^فرهاد طالبی*, سید حسین حسینی
طراحی و تحلیل عملکرد یک مولد ترموالکتریک در سیستم دود خروجی یک کامیون در سیکل جاده ای
فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات موتور(2022)
9811168008, ^فرهاد طالبی*
بررسی آزمایشگاهی تأثیر تعداد موج قطره‌گیر تیغه‌ای بر راندمان جمع‌آوری، افت فشار قطره‌گیر و عملکرد برج خنک‌کن تر
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2022)
9611168010, ^فرهاد طالبی*, ^روح الله رفعی
Effect of side stream obstruction on the results of an industrial three-stream cold box: Numerical study
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEER(2023)
سید حسین حسینی*, 9228317002, ^فرهاد طالبی
Physical Overview of the Instability in Laminar Wall-Bounded Flows of Viscoplastic and Viscoelastic Fluids at Subcritical Reynolds Numbers
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2023)
حامد میرزایی*, گودرز احمدی, ^روح الله رفعی, ^فرهاد طالبی
investigation effect of nanoparticle mean diameter on mixed convectionAl2O3-water nanofluid flow in an annulus by two phase mixture model
International Communications in Heat and Mass Transfer(2013)
رضا. مختاری موغاری, Arun S Mujumdar, محمد. شریعت, ^فرهاد طالبی, S.M Sajjadi, A Akbarinia
numerical simulation of natural convection of nanofluids in a square cavity with several pairs of heaters and coolers (HACs) inside
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER(2013)
فاروق گروسی, غلامحسین باقری , ^فرهاد طالبی
Instability investigation of creeping viscoelastic flow in a curved duct with rectangular cross-section
INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS(2011)
محمود نوروزی, محمد رضا حیرانی نوبری, دکتر کیهانی, ^فرهاد طالبی
به کارگیری شبکه دینامیکی و تغییر توپولوژی شبکه در تحلیل جریان سرد در موتورهای احتراق داخلی
مدل سازی در مهندسی(2011)
^فرهاد طالبی
Numerical study of pressure drop and thermal characteristics of Al2O3-Water nanofluid flow in horizontal annuli
HEAT TRANSFER ENGINEERING(2014)
^فرهاد طالبی, ^روح الله رفعی, محمد. شریعت
Numerical Study of Mixed Convective Cooling in a Square Cavity Ventilated and Partially Heated from the the Below Utilizing Nanofluid
International Communications in Heat and Mass Transfer(2010)
^فرهاد طالبی
Numerical Study of Mixed Convection Flows in a Square Lid-driven Cavity Utilizing Nanofluid
International Communications in Heat and Mass Transfer(2010)
^فرهاد طالبی
مقدمه ای بر صداخفه کنهای مکانیکی سیستم اگزوز موتورهای احتراق داخلی
(2005)
^فرهاد طالبی, 8811164001
معرفی نرم افزار Lotus Engine Simulation Ver 5.05(LES)
(2005)
^فرهاد طالبی, 8811164001
آشنایی با بیو گاز
(2002)
علی عمیدی, ^فرهاد طالبی
Effects of Rib Shapes on Heat Transfer Characteristics of Turbulent Flow of Al2O3-Water Nanofluid inside Ribbed Tubes
Iranian journal of chemistry & chemical engineering -international english edition(2015)
^روح الله رفعی, ^فرهاد طالبی
the optimization of inlet and outlet port location of a vented square cavity
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2014)
طاهر ارمغانی, ^فرهاد طالبی, محمود فرزانه گرد
investigation of pore-scale random porous media using lattice boltzmann method
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2015)
^فرهاد طالبی, ^محمد صادق ولی پور
Effect of the rectangular groove dimension on the thermal features of the turbulent Al2O3-water nanofluid flow in the grooved tubes
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2015)
^روح الله رفعی, ^فرهاد طالبی
Analytical Investigation of Viscoelastic Creeping Flow and Heat Transfer Inside a Curved Rectangular Duct
THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING(2011)
محمود نوروزی, دکتر کیهانی, محمد رضا حیرانی نوبری, ^فرهاد طالبی
تاثیر سوخت بر پارامترهای عملکردی موتور احتراق جرقه ای تک سیلندر
نهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2016-02-16)
^فرهاد طالبی*, 9111167023, ^محمد آزادی
بررسی تغییرات ارتفاع سیکلون بر الگوی جریان و راندمان ذرات با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2016-05-18)
9211168004*, ^روح الله رفعی, ^فرهاد طالبی
شبیه سازی مبدل حرارتی BAHX در پالایشگاه گاز با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
یازدهمین کنفرانس ملی مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن(2019-12-12)
عابدین زرگوشی*, ^فرهاد طالبی, سید حسین حسینی
طراحی و تحلیل عملکرد یک مولد ترموالکتریک در سیستم دود خروجی یک کامیون در سیکل جاده ای
دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2022-05-17)
9811168008, ^فرهاد طالبی*
بهبود عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل های لبه انتهایی تخت با استفاده از صفحات جداکننده
بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2023-11-08)
^فرهاد طالبی*, 9311168004
انتقال حرارت جابجایی طبیعی در لوله شیبدار حرارت یافته یکطرف مسدود
هفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2009-05-19)
^فرهاد طالبی
بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در بافت زنده با استفاده از مدل محیط متخلخل
دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2009-04-28)
^فرهاد طالبی, سعید سمرقندیان, نفیسه طالبانفرد
بررسی جریان چرخشی ناشی از جابجایی طبیعی داخل لوله یکطرف مسدود
دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2009-04-28)
امیر همتیان, ^فرهاد طالبی
بررسی امکان افزایش انتقال حرارت سیال ویسکوالاستیک درون کانال با مقطع مستطیلی
دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2009-04-28)
^فرهاد طالبی
یک روش مؤثر در کاهش زمان رسیدن به حالت پایای سیستم های حرارتی
پانزدهمین کنفرانس سالانه (مکانیک)مهندسی مکانیک(2007-05-15)
سید مهدی سیدنصراله , سید احسان حسینی, ^فرهاد طالبی
بررسی تحلیلی و تجربی یک روش کنترل در کاهش زمان رسیدن به حالت پایای یک سیستم حرارتی
سیزدهمین کنفرانس سالانه و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک(2005-05-17)
^فرهاد طالبی, سید مهدی سیدنصراله
تحلیل تغییر ابعاد فنر اکسل عقب پراید در حین فرآیند تولید توسط شبکه عصبی
دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک(2004-04-20)
محمود شریعتی, علی اکبر قره ویسی, ^فرهاد طالبی, اسماعیل رحمانی احمدآباد
تعیین پارامترهای توزیع سرعت باد و بررسی پتانسیل انرژی باد در استان سمنان
نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک(2001-05-27)
علی عمیدی, ^فرهاد طالبی, اسماعیل عاشوری
حل جریان ثانویه سیال ویسکوالاستیک در مجرای مستطیلی با استفاده از معادلات رئولوژیکی توانی
نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک(2001-05-27)
^فرهاد طالبی, مجتبی محزون
Numerical Simulation of Heat Transfer of a Non-Newtonian Fluid Through Rectangular duct
چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مکانیک ایران(2000-05-16)
^فرهاد طالبی, علی . رستمی , م محزون
مدلسازی عددی جریان و انتقال حرارت سه بعدی دائم درون لوله یک انتها بسته
هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2010-05-11)
^فرهاد طالبی
بررسی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در مجرای حلقوی افقی با استفاده از نانوسیال آب- اکسیدآلومینیوم در حالت شار و دبی حجمی ثابت
دوازدهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو(2012-05-23)
^فرهاد طالبی, ^روح الله رفعی
تحليل عددي اثر استفاده از پوشش هاي عايق حرارتي به منظور بهبود عملكرد يك موتور بنزيني فوق مربعي
نويدي مصطفي(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي يك مولد ترموالكتريك براي سيستم گازهاي خروجي اگزوز خودروهاي سنگين و بررسي تاثير آن بر عملكرد موتور
رضائيان باقر(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي يك فيلتر غشايي انتهامرده صنعتي و بررسي اثر پارامترهاي عملكرد آن
اسفنده مهسا(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثير افزودن گازهاي خنثي بر عملكرد يك شعلهي ديفيوژني
براتچي بهنام(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير مشخصه هاي چند قطره گير بر عملكرد حرارتي و آب جبراني يك برج خنك كن
ذبيحي قادي رضا(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي عملكرد گذراي يك گيرنده حجمي خورشيدي متمركز (CSP) با استفاده از نانوسيال
خورشيدي بريهه(تاریخ دفاع: 1397/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جريان سيال فوق بحراني در لوله با مدلهاي مختلف اغتشاشي متوسط گيري رينولدز
كوشمغاني مسعود(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تحليل سيستم ذخيره سازي هيدروليكي در قطارهاي خودكشش در مسير تهران مشهد
اميري حسين(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تحليل سيستم ذخيره سازي هيدروليكي در قطارهاي خودكشش در مسير تهران مشهد
اميري حسين(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي يك مبدل حرارتي سه جرياني(BAHX) توام با تغيير فاز
زرگوشي عابدين(تاریخ دفاع: 1400/05/09) ، مقطع : دكتري
شبيه سازي احتراق در محفظه احتراق يك توربين گازي و بررسي پارامترهاي مؤثر در ناپايداري احتراق
بيچرانلوئي حسن يونس(تاریخ دفاع: 1397/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي استفاده از سوخت هاي تركيبي مايع گاز در يك موتور احتراق داخلي با استفاده از نرم افزا ر Gt- Power
رجبي سعيد(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و شبيه سازي عملكرد يك كلكتور خورشيدي تركيبي فتوولتاييك ـ حرارتي با فيلتر جذب مستقيم نانو سيال
داودي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي يك سيستم خورشيدي تركيبي حرارتي / فتو ولتائيك با فيلتر تقسيم طيفي نانو سيال
سمامي كجيدي علي(تاریخ دفاع: 1396/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه عملكرد آئروديناميكي ايرفويل هاي لبه انتهايي تخت با ساير ايرفويل ها
جمشيدي نويد(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ديناميكي حرارتي يك ساختمان نمونه با در نظر گرفتن فعاليت هاي انسان هاي ساكن در آن
كرمي شاهين(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي و تحليل احتراق در داخل محفظه سيلندر موتور احتراق داخلي حين كاركرد عادي
آقائيان ستاره(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي جريان دوفازي گاز و قطره داخل آيروسيكلون با در نظر گرفتن برخورد قطرات با ديوار
پرواز فرزاد(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي نرم افزاري نشتي در لوله هاي انتقال گاز
ولدخاني مجيد(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تنظيم پارامترهاي تجربي مدل هاي متداول آشفتگي در بررسي رفتار ارتعاشي يك پره دوار
روحي قادي كلائي حيدر(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : دكتري
تحليل عددي جريان و انتقال حرارت در موتور هاي احتراق داخلي با استفاده از open foam
تركماني اصل بهنام(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
محبي كميل(تاریخ دفاع: 1392/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
اژدري هروي عليرضا(تاریخ دفاع: 1392/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بقائي سريزدي امير(تاریخ دفاع: 1392/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قمي ساسان(تاریخ دفاع: 1392/10/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود مدل تلاطم براي سيال غير نيوتني با ويژگي كاهش نيروي دراگ در جريان داخل كانال
راستي احسان(تاریخ دفاع: 1398/04/17) ، مقطع : دكتري
بررسي سه بعدي وسايل پرنده كوچك در رژيم جريان رينولدز كم
اسماعيلي اوغاز سعيد(تاریخ دفاع: 1391/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتقال حرارت جابجايي توام جريان نانو سيال در مجراي حلقوي
مختاري موغاري رضا(تاریخ دفاع: 1390/04/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل جريان و انتقال حرارت نانو سيال ها با استفاده از مدل مخلوط دو فازي (مايع- جامد)
خوجم لي محمود(تاریخ دفاع: 1390/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت تونل باد عمودي مدار بسته دو محوره در مقياس آزمايشگاهي
حق بين محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي مرتبه دوشار حرارتي آشفته در جت برخوردي بر ديوار
محمدپور جواد(تاریخ دفاع: 1390/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل جريان روي اجسام پرنده كوچك در رينولدزهاي كم
توليت كاشاني ميرطهماسب(تاریخ دفاع: 1390/06/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصول اساسی موتورهای احتراق داخلی
اصول اساسی موتورهای احتراق داخلی
بررسی امکان پذیری بازیافت حرارت و آب از گازهای خروجی بگ فیلتر شرکت گچ سمنان پارس
(2023-08-20 00:00:00)
شبیه‌سازی سه‌بعدی CFD اثر شکل پره بر نحوه توزیع فاز گاز در مخزن همزن‌دار گاز-مایع در شرایط غیردائم به کمک نرم افزار Ansys Fluent(ناظر)
(2018-01-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مکانیک سیالات پیشرفته (ترم دوم 402-403)   (91 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : تبدیل انرژی
آزمایشگاه انتقال حرارت (ترم دوم 402-403)   (130 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : همه گرایشها
انتقال حرارت 1 (ترم دوم 402-403)   (138 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : همه گرایشها

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی حرارت ، سیالات و تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، ایران
ftalebi@semnan.ac.ir
(+98)2331533348

فرم تماس